മിയാമി ഓപ്പൺ 2024: കോളിൻസ് റൈബാകിനയെ മറികടന്ന് കിരീടം നേടി

സീസൺ അവസാനത്തോടെ ടെന്നീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമെന്ന് ജനുവരിയിൽ പറഞ്ഞ കോളിൻസ്, ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടൂർണമെൻ്റിലെ സർപ്രൈസ് ജേതാവായിരുന്നു