എല്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും അഴിമതി അന്വേഷിച്ചാൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയടക്കം പ്രതിയാകും: കെ സുരേന്ദ്രൻ

എകെജി സെന്റർ മുഴുവൻ സഹകരണ കൊള്ളക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും അഴിമതി അന്വേഷിച്ചാൽ

രാജ്യത്തെ നാല് സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് പിഴ ചുമത്തി റിസർവ് ബാങ്ക്; മൂന്ന് ബാങ്കുകളും ഗുജറാത്തിൽ

അതേപോലെ തന്നെ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തരുതെന്ന നിർദേശം പാലിക്കത്തിന് ഗുജറാത്തിലുള്ള ഹരിജ് നഗ്രിക് സഹകാരി