അധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം; സംസ്ഥാനത്തെ 9 ജില്ലകളില്‍ നാളെ സ്‌കൂള്‍ അവധി

ഈ ജില്ലക്കാര്‍ക്ക് ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്ന ദിവസം അവധിയായിരിക്കും. നാളെ ജില്ലാ കലോത്സവം നടക്കുന്ന ജില്ലകളിലെ നാളത്തെ ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം