അർജൻ്റീനിയൻ മുൻനിര ക്ലബ്ബിലെ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ ബലാത്സംഗ അന്വേഷണത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ

നാല് കളിക്കാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തതായി ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള വെലെസ്