റഷ്യയിലെ പള്ളികൾക്കും സിനഗോഗുകൾക്കും നേരെ തോക്കുധാരികളുടെ ആക്രമണം; പോലീസുകാരും പുരോഹിതനും ഉൾപ്പെടെ 15 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഈ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്നും അവർ എന്ത് ലക്ഷ്യമാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം,” റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെ പരാമർ