മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത ആരാധകർ; ചൈന ഫിഫ ലോകകപ്പ് സെൻസർ ചെയ്യുന്നു

തങ്ങളുടെ താമസക്കാർക്ക് ലോക്ക്ഡൗണുകളും നീണ്ട ക്വാറന്റൈനുകളും ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിലവിലെ ലോകത്തെ പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ് ചൈന.