കങ്കണയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ചെറുമകൻ

അതേസമയം തൻ്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പാർട്ടിയുമായി യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ചന്ദ്രകുമാർ ബോസ് ബിജെപിയിൽ നിന്ന്