കൊവിഡ് വാക്സിൻ: സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രം നീക്കി

അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊവിഷീൽഡ് എന്ന പേരിൽ നൽകപ്പെട്ട കൊവിഡ് വാക്സീന് ഗുരുതര പാർശ്വഫലമുള്ളതായി വാക്സിൻ കമ്പനി