സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പറയും യഥാർത്ഥ പപ്പു ആരാണെന്ന്; കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ മഹുവ മൊയ്ത്ര

ഇപ്പോൾ സമാപിച്ച ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ബിജെപിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു