മണിപ്പൂരിലെ 9 മെയ്തേയ് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെ കേന്ദ്രം നിരോധിച്ചു

മെയ്തേയ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ ഉടനടി തടയുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, വിഘടനവാദ, അട്ടിമറി, തീവ്രവാദ, അക്രമ പ്രവർത്തന

മോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി; ട്വീറ്റുകളും യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളും തടയാൻ കേന്ദ്രം ഉത്തരവിട്ടു

ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡോക്യുമെന്ററി പരിശോധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിശ്വാസ്യത അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.