കോഹ്‌ലി ലോകകപ്പിൽ പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു; പക്ഷേ ബാറ്റുകൊണ്ടല്ല

ബാറ്റിന്റെ അരികിൽ തട്ടിയ പന്ത് ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പിനും വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്കും ഇടയിൽ അതിവേഗം പോയി. അതേ സമയം, ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന