മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കശുവണ്ടിയില്‍ തീര്‍ത്ത ചിത്രം തൊഴിലാളികള്‍ സമ്മാനിച്ചു

കൊല്ലം യൂനുസ് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്ററില്‍ തൊഴിലാളികളുമായി നടത്തിയ മുഖാമുഖം പരിപാടിക്കിടയാണ് വര്‍ഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റി