ബെംഗളൂരുവിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ കാറിൻ്റെ ഡോറിൽ ഇടിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു

മന്ത്രി കാറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കാറിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന ഉടൻ പ്രകാശ് അതിൽ ഇടിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുക