കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രചാരണ ബോര്‍ഡുകള്‍ നശിപ്പിച്ച സംഭവം ; ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

രണ്ടു വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കി സമൂഹത്തില്‍ കലഹമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനും ഇലക്ഷന്‍ പ്രചാരണ ബോര്‍ഡ് നശിപ്പിച്ച് നാശനഷ്ടം