കംബോഡിയയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സൈനിക കോഴ്‌സുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം

ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹുൻ മാനെറ്റ് ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ആർമി ചീഫ് ജനറൽ മനോജ് പാണ്ഡെയെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ്