നവകേരള സദസ്: തലസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് ആദ്യമായി പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നു

തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു നവകേരള സദസിനിടെയുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭ ചേര്‍ന്നത്. ജില്ലയിലെ ഉന്നത പോലീസുദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ള

സര്‍ക്കാര്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കാൻ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍ ലഘൂകരിച്ചു; മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങൾ അറിയാം

കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിലെ സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള തസ്തികകളുടെ ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ എന്നിവ 10.02.2021 ലെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാന