ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ജീവൻ ഇപ്പോഴും അപകടത്തിൽ; ജയിലിൽ വെച്ച് വിഷം നൽകാൻ സാധ്യത: ഭാര്യ ബുഷ്റ

നേരത്തെ, തൊഷഖാന അഴിമതിക്കേസിൽ അഴിമതി നടത്തിയതിന് ഇസ്ലാമാബാദ് വിചാരണ കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ്