ജമ്മു കശ്മീരിന് സ്നേഹത്തിന് പകരം ബിജെപിയുടെ ബുൾഡോസർ ലഭിച്ചു;ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കലിനെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ജമ്മു കശ്മീരിന് തൊഴിലും മികച്ച ബിസിനസ്സും സ്നേഹവും വേണം, എന്നാൽ അവർക്ക് എന്താണ് ലഭിച്ചത്? ബിജെപിയുടെ ബുൾഡോസർ

അന്വേഷണത്തിന്റെ പേരിൽ പൊളിക്കാൻ ബുൾഡോസറുകൾ; പോലീസിനെതിരെ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി

പോലീസ് അധികാരത്തിന് അതീതമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്