ഐപിഎൽ 2024: ലേലത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന വിലയുമായി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് കളിക്കാരുടെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ്

ഇത് 17-ാമത്തെ ഐപിഎൽ ലേലമാണ്, അവസാനം 2022 ഡിസംബറിൽ നടന്നതാണ്. ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 333 ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ