ബി എസ് സി നഴ്സിങ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസ് കാണാതായി; പിന്നിൽ എബിവിപി പ്രവർത്തകൻ ഉൾപ്പെട്ട വൻ റാക്കറ്റെന്ന് പോലീസ്

സർവകലാശാല ജൂലൈ 10 മുതൽ ജൂലൈ 14 വരെ അഞ്ച് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന്