സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; കൂടുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവരുടെ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്നില്ല; സർവേ

അവധിക്കാലവും ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കും വരുമ്പോൾ, നഷ്ടമായ പേയ്‌മെന്റ് നിരക്കുകൾ സാധാരണയായി കുറവായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു

ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്ക് അധികാരം കൈമാറിയത് ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരമുള്ള പൂജകൾ നടത്തി: പിഎസ് ശ്രീധരൻപിള്ള

1947 ഓഗസ്ത് 13-ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് ഇവരെ ഡൽഹിയിലെത്തിച്ചത്. മൗണ്ട്ബാറ്റൺ പ്രഭു അധികാരദണ്ഡ് കൈമാറിയാണ് സ്ഥാനമാറ്റം നടത്തിയത്.

ആർഎസ്എസിന് സ്വാതന്ത്ര സമരത്തിൽ പങ്കില്ല; സവർ‍ക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്റ്റൈപൻ‍ഡ് വാങ്ങിയിരുന്നു: രാഹുൽ ഗാന്ധി

അന്ന് എവിടെയും ബിജെപിയുടെ മുൻ‍​ഗാമികൾ‍ ഉണ്ടായിരുന്നേയില്ല. ഈ സത്യങ്ങൾ ബിജെപിക്ക് മൂടിവയ്ക്കാനാവില്ല.