വലിയ തുക അടയ്ക്കാനാകില്ല;ഹരിത ട്രിബ്യൂണല്‍ 100 കോടി പിഴ ചുമത്തിയ സംഭവത്തില്‍ നിയനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കൊച്ചി മേയര്‍

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന് ഹരിത ട്രിബ്യൂണല്‍ 100 കോടി പിഴ ചുമത്തിയ സംഭവത്തില്‍ നിയനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കൊച്ചി മേയര്‍ എം