കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള അധ്യാപകനെ അപമാനിച്ച സംഭവം; കേസെടുക്കില്ലെന്ന് പോലീസ്

നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്ത്നിന്ന് ഒരു നടപടിയോ അന്വേഷണമോ വേണ്ടയെന്ന് അധ്യാപകന്‍ അവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവില്‍ കോളേജിന്റെ