നിർമാണ ചെലവ് 25 കോടി; വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി ഓഫീസുമായി അസമിൽ ബിജെപി

വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നതിനാൽ കോൺഗ്രസിന് 25 വർഷം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് അസം ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ