ഡികെ ശിവകുമാർ സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്ടറിൽ പരുന്തിടിച്ചു; അടിയന്തിരമായി താഴെയിറക്കി

ഹെലികോപ്ടർ എച്ചഎഎൽ എയർപോർട്ടിൽ അടിയന്തിര ലാൻഡിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് ന്യൂസ് ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഹനുമാൻ പ്ലോവർ പക്ഷിയെ 86 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു സ്പീഷിസായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു

ഹനുമാൻ പ്ലോവർ ഇപ്പോൾ ഭീഷണിയിലാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഇത് താമസിക്കുന്നത്

പക്ഷി ഇടിച്ചു; എയർ ഏഷ്യാ വിമാനം അടിയന്തിരമായി നിലത്തിറക്കി

പറന്നുയരുന്നതിനിടെ പക്ഷി വിമാനത്തിൽ ഇടിക്കുകയും തുടർന്ന് വിമാനം ചൗധരി ചരൺ സിഗ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും യാത്രക്കാരെ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു