ചാൾസ് രാജാവ് തന്റെ സഹോദരനെ ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി

അതേ സമയം, അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയ രാജകുടുംബം ലണ്ടന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വിൻഡ്‌സർ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ദി റോയൽ ലോഡ്ജ് ഹൗസ് നിലനിർത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.