തീർത്ഥാടകരുടെ വേഷത്തിൽ ഭിക്ഷാടനത്തിനായി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമം; 16 പാകിസ്ഥാൻ ഭിക്ഷാടകർ അറസ്റ്റിൽ

ഭിക്ഷാടനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി തങ്ങളുടെ യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏജന്റുമാർക്ക് നൽകേണ്ടി