നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതിന് വിലക്കല്ല, പക്ഷെ ബീഫ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല: RSS നേതാവ് ജെ നന്ദകുമാർ

നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം രാജ്യത്ത് നിരോധിക്കാനാകില്ലെന്നും എന്നാൽ ബീഫ് ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുതിർന്ന ആർഎസ്എസ് കാര്യവാഹക് ജെ നന്ദകുമാർ