ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന ബാറ്റിംഗ് റാങ്കിംഗ്; മന്ദാനയും ഹർമൻപ്രീതും ആദ്യ പത്തിൽ

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ വോൾവാർഡ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ തൻ്റെ മികച്ച റണ്ണിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാന