സോണിയാ ഗാന്ധിയെ വിഷ കന്യയെന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച് കർണാടക ബിജെപി എംഎൽഎ

ലോകം മുഴുവൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ അംഗീകരിച്ചു. യു എസ് എ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചുവന്ന പരവതാനി വിരിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മോദി