ആയിരത്തിലധികം ആരാധകരെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് വിലക്കി യുകെ

മുമ്പ് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കിയ, ഇനിയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരാധകരെ ഖത്തറിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിന്ന് വിലക്കുമെന്ന് ഹോം ഓഫീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു