വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം; പട്ടാപ്പകൽ തോക്ക് ചൂണ്ടി ബാങ്ക് കൊള്ള; 14 ലക്ഷം രൂപ അപഹരിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സിനിമാ രംഗം മാതൃകയിൽ ബാങ്ക് കവർച്ച നടന്നത്. രണ്ട് ബൈക്കുകളിലെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘം