100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്ക് നോട്ടുകളും പിൻവലിക്കുക; ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് മറുപടി തേടി

ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ വാങ്ങുന്ന ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണമിടപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും