ഹിജാബ് ധരിക്കാതെയെത്തിയ സ്ത്രീയ്ക്ക് സേവനം നൽകി; ഇറാനിൽ ബാങ്ക് മാനേജരെ പുറത്താക്കി

ബാങ്ക് മാനേജർ വ്യാഴാഴ്‌ച ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് പാലിക്കാത്ത സ്ത്രീക്ക് ബാങ്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എന്ന് മെഹർ വാർത്താ ഏജൻസി