ബംഗ്ലാദേശ് എംപിയുടെ കൊലപാതകം; മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ശരീരത്തിലെ തൊലി പ്രതികൾ ഉരിഞ്ഞു

എംപിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ശരീരത്തിലെ തൊലി പ്രതികൾ ഉരിഞ്ഞതായും ഇവർ പറഞ്ഞു . രണ്ട്