ബജ്‌റംഗ് ബലി സഹായിച്ചില്ല; ബിജെപി ഇപ്പോൾ ഔറംഗസേബിനെയും ടിപ്പു സുൽത്താനെയും പോലുള്ള ചരിത്രപുരുഷന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു:സഞ്ജയ് റാവത്ത്

ബിജെപിക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഔറംഗസേബിനെ ആവശ്യമായിരുന്നു, "ഇത് കർണാടകയിൽ ബജ്‌റംഗ് ബലി തങ്ങളെ സഹായിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്