ബഹുസ്വരതാ സംഗമം; ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ യുഡിഎഫ് പരിപാടി; സിപിഎമ്മിനെ ക്ഷണിക്കില്ല

ഏക സിവിൽ കോഡ്, മണിപ്പൂർ കലാപം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനും യുഡിഎഫ്