ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നല്‍കി പണം തട്ടിപ്പ്; നടൻ ബാബുരാജ് അറസ്റ്റിൽ

മൂന്നാറിനു സമീപം ആനവിരട്ടി കമ്പിലൈന്‍ ഭാഗത്ത് 22 കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് വൈറ്റ് മിസ്റ്റ് മൗണ്ടന്‍ ക്ലബ്ബ് റിസോർട്ട്.