ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയും അമേരിക്കക്കെതിരെയും ഞങ്ങൾക്ക് പിഴവ് പറ്റി: പാക് ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസം

ടൂർണമെൻ്റിൽ അവർ ശരിയായ ക്രിക്കറ്റ് ബ്രാൻഡ് കളിച്ചില്ല എന്ന് പിന്നീട് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫാസ്റ്റ്