സിന്ധു, ശ്രീകാന്ത്, പ്രണോയ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ; ഓസ്‌ട്രേലിയ ഓപ്പണിൽ മിഥുനും കിരണും പുറത്തായി

പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ശ്രീകാന്ത് ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ലി യാങ് സുവിനെ 21-10 21-17 ന് തോൽപിച്ചപ്പോൾ, ആറാം സീഡ് പ്രണോയ്