4000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയപ്പോൾ പിടിയിലായി; പരിശോധയിൽ ടാക്‌സ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടില്‍ മുറി നിറയെ നോട്ടുകെട്ടുകള്‍

ജിഎസ്ടിയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫംഗ്ഷന്‍സ് റീ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഇവര്‍ പരാതിക്കാരനോട് 4000 രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നാലെ