നാളെ വരെ സമയമുണ്ട്; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ അരുൺ ഗോയലിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി

വ്യക്തിഗത കേസുകൾ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കിട്ടരമണിയുടെ എതിർപ്പുകൾ കോടതി തള്ളി.