ലെസ്ബിയൻ ദമ്പതികളുടെ പ്രൈഡ് ഫ്ലാഗ് മോഷ്ടിച്ചു; യുഎസ് സൈനികരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ഇത് ഒരു സജീവ അന്വേഷണമായി തുടരുന്നതിനാൽ, സൈനികർക്ക് എന്ത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഊഹിക്കാൻ വളരെ നേരത്തെ