എയിംചെസ് റാപ്പിഡ്: ലോക ചാമ്പ്യൻ മാഗ്നസ് കാൾസണെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ അർജുൻ എറിഗെയ്സി

കഴിഞ്ഞ മാസം ജൂലിയസ് ബെയർ ജനറേഷൻ കപ്പ് ഓൺലൈൻ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനലിൽ കാൾസണിനോട് എറിഗൈസി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.