ഏപ്രിൽ 20 നുള്ളിൽ പരാതി പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലും’; പയ്യന്നൂർ സഖാക്കൾ എന്നപേരിൽ കെ കെ രമയ്ക്കെതിരെ വധഭീഷണി

എംഎൽഎയുടെ കയ്യിലെ ലി​ഗ്മെന്റിൽ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിൽ പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് എംആർഐ സ്കാനിലൂടെ വ്യക്തമായെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു