കായികരംഗത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ സ്വാധീനം; തുറന്ന് പറഞ്ഞതിന് കോലിയെ അഭിനന്ദിച്ച് റിക്കി പോണ്ടിംഗ്

അവൻ (കോലി) വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു, ആ കളിയുടെ അവസാനം കോലി ആശ്വസിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു.

അനുഷ്‌ക ശർമ്മ ഒരു ഉരുക്കുവനിതയും വിരാട് കോഹ്‌ലി ഉരുക്ക് മനുഷ്യനുമാണ്: ഷോയിബ് അക്തർ

നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മോശമായ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത്,