മെയ് പ്രണയമാസമാകും; ‘അനുരാഗം’ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് പുതിയ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

ചിത്രത്തിന്റെതായി പുറത്തുവന്ന 'ചില്ല് ആണേ','എതുവോ ഒണ്ട്രു ' എന്നീ ഗാനങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ മില്യൺ കണക്കിന് പ്രേക്ഷകാരുമായി ട്രെൻഡിംഗ് ആയിരുന്നു