ഗുജറാത്തിലുടനീളം റെയ്‌ഡ്‌; 17.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യാജ ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ പിടികൂടി

ഇവിടെയുള്ള എഫ്‌ഡിസിഎ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഇത്തരമൊരു നിർമ്മാണ സ്ഥാപനം നിലവിലില്ലെന്ന് അവർ