എൽ ആൻഡ് ടി മുംബൈ ഓപ്പൺ: ടോപ് സീഡ് കെയ്‌ലയെ മറികടന്ന് സഹജ; അങ്കിത-രുതുജ ജോഡി

കസാക്കിസ്ഥാൻ്റെ ഷിബെക് കുലംബയേവയുമായി ചേർന്ന് ഡബിൾസ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ഇറ്റലിയുടെ ആഞ്ചെലിക്ക മൊറാറ്റെല്ലിയെയും