കടുത്ത വേനലില്‍ വന്യ ജീവികള്‍ക്ക് കുടിനീരൊരുക്കി വനം വകുപ്പ്

വേനലില്‍ നീരുറവ് കാത്ത് സംരക്ഷിച്ച് വന്യജീവികള്‍ക്ക് കുടിനീര് നല്‍കാന്‍ ചെക്ഡാമുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാസര്‍കോട് വനം ഡിവിഷന് കീഴില്‍